úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Z německého Trieru přivezl Milan Svoboda další traťový rekord

Tisková zpráva

Až k lucemburským hranicím do 900 kilometry vzdaleného Německého Trieru museli jet o uplynulém víkendu vrchaři pro další Evropské body. Zdejší hrbolatá a těžká trať nepromíjí žádné chyby, o čemž se přesvědčil i jeden z favoritů Francouz Lionel Regal, který v první zavodní jízdě opustil neplánovaně silnici a přišel o možnost získat evropské body.

Divmm se, -e na takovi trati, jako je v Trieru se jezdm Mistrovstvm Evropy. Kroml poslednmho zhruba kilometroviho zseku, kter} se mi moc lmbm, je to zzka cesta s hrub}m asfaltem - je to takova Hopstrasse, xekl bych nevhodna pro zavody formulov}ch aut.

Milan Svoboda si do nlmeckiho Trieru pxivezl silni nachlazenm a tak mmsto sobotnmho volniho trininku na mokri trati lihil nastupujmcm chxipku. Jeho _ancm byla pravl mokra tra_ a pxedpovlo pohasm slibovala de__ovi pxeharky. Je znamo, -e se svojm dvoulitrovou Dallarou Milan doka-e konkurovat na vodl i tlm nejrychlej_mm soupexym s mnohem v}konnlj_mmi txmlitrov}mi formulemi. Ve_keri zavodnm jmzdy v_ak provazelo slunehni pohasm a Milan Svoboda tak nemll mo-nost udllat pxekvapenm.

V absolutnmm pořadí jsem dojel osmý a pátý ve formulových vozech, co- z hlediska pxmdllu body nenm nic moc, ale s v}konem jsem spokojen}. Provedli jsme zpravu podvozku a auto se chovalo zplnl skvlle, mohl jsem se letos poprvi opravdu opxmt do gum a zlep_il jsem svyj lorsk} dvoulitrov} rekord tito trati o 4 sekundy!!!!

V českim mistrovstvm se Milan rozhodl kvyli nesmyslnl pojat}m hesk}m technick}m pxedpisym vynechat o nadchazejmcmm vmkendu zavody v Kohoutovicmch a rozhodl se _etxit techniku pro dal_m boj o evropski body se silnlj_mmi txmlitry.

Hesk} mistrak nenm Vodafon, aby udllil v}jimky v_em. Letos zv}hodnili pouze txmlitry, kteri mohou startovat bez katalyzatory a pro nas to znamena pxedllavanm a pxenastavovanm auta jinak pro hesk} mistrak a jinak pro Evropu. Dost dobxe se to neda v hasovim presu mezi Evropou a Hesk}m mistrakem zvladat, tak jsem se rozhodl nlkteri zavody vynechat.

Kroml nesmysln}ch 40 kilogramy zava-m je nutni podle heskiho technickiho pxedpisu na dvoulitrovou Dallaru namontovat funkhnm katalyzátor, který výrobce motoru vysloveně nedoporučuje s ohledem na jeho správnou funkci a životnost.

Milan Svoboda tak nedobrovolnl vklada boj o titul heskiho mistra vrchy 2007 do rukou soupexy. Kroml Kohoutovic zva-uje vynechanm Vsetmna, kde je neznosnl hrbolata a pro formule nebezpehna tra_ a Suchiho vrchu, kde byl velmi nevhodně zvolen termín konání závodu s ohledem na účastníky závodů ME a kde poxadateli okradli jezdce i diváky o nejhezčí a nejtechnihtlj_m úsek v závěru této jinak nádherné trati

Hned za t}den heka evropski vrchaxe zxejml nejtl-_m tra_ v celim serialu - Trento Bondone - 17 kilometry s pxev}_enmm 800 metry, 5 vesnic a celkem 256 zatahek.

Trento je zchvatn} kopec. Vloni jsem tam jel poprvi. Kdy- jsem si v prvnm jmzdl myslel, -e u- jedu do cmle, hekaly mne je_tl 2 vesnice. Je to tl-ko zapamatovatelna tra_ a proto si dllam velki nadlje, -e bych zde mohl vmce potrapit txmlitry, ne- na kratk}ch tratmch... Vloni mi tam ode_el diferencial, letos pojedu se specialnl nastaven}m hlavnl na vracaky, kter}ch je tam X....

T}den po zavodech v Trentu nasleduje dal_m Evropsk} zavod na Italski pydl - Rieti u Xmma.

Literatura, odkazy, zdroje

Omlouváme se za kódování, takto bohužel tisková zpráva dorazila, jakmile přijde oprava, nahradíme text...

Autor: Pavel Jelínek/CZ  (Všechny články autora)
Rubrika: Tiskové zprávy  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 24.06.2007
Přečteno: 3586 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist