úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Pro nás odpovídá: Lionel Regal

Exkluzivní rozhovor s francouzským špičkovým pilotem

1. Jste tradičním soupeřem Bernarda Chamberoda. Co si myslíte o letošním souboji mezi Vámi a Bernardem?
Jsem netrpělivý na začátek Mistrovství, protože na konci roku 2004 jsem vyhrál závod v Le Mont Dore, Chamrousse a Turckheim. Takže, doufám, že budu tak rychlý jako na konci loňského roku. Jen se trochu bojím prvních dvou závodů (Bagnols a Saint Pierre), protože jsem tam nikdy nevyhrál, nevím proč!!!!!

2. Zajímají Vás šampionáty vypisované FIA pro formulové vozy? Pojedete v některém závodě FIA European Hill Climb Cupu? (evropský pohár pro formulové vozy)
Jsem zklamán, protože hodně evropských závodů se jede ve stejný termín jako Mistrovství Francie: Rechberg/Saint Pierre, Fito/Pommeraye, Trier/Mont Ventoux, Les Rangiers/Chamrousse!!!! Takže, nyní, pojedu jen do Slovinska, ale nic není jisté, začínám sezónu bojem o francouzský titul, když uvidím, že to nepůjde, možná změním názor: vzít svou Nippon formuli a zúčastnit se více evropských závodů.... Všechno je možné.

3. Zajímalo by Vás Mistrovství Evropy v závodech do vrchu, kdyby tam byly připuštěny vozy F3000, možná od roku 2006?
Myslím, že je to dobrá myšlenka, le doufám, že zorganizují závody, které budou součástí národního i evropského šampionátu, protože hodně mých sponzorů není zainteresováno mimo Francii.

4. Příznivci závodů do vrchu v České republice sní o tom, aby Vás vidělo na některém našem závodě jako například v ˇUstí nad Orlicí nebo Ecce Homo. Je možné, že přijedete na některý závod v letošním roce nebo v budoucnu?
Doufám. Mám rád Českou republiku. David Losman mne pozval tuto zimu do Prahy, byl jsem překvapen velmi příjemnou vstřícností tamních lidí. Musím jednat s lidmi, kteří organizují tyto závody, abych viděl, jestli je má účast možná.

5. Můžete porovnat řízení vozu skupiny CN a F3000? Vím, že jste závodil na obou. Existuje nějaká výhoda pro vozy skupiny CN??
Tyto dva vozy jsou podobné: vůz CN: 400 koní a 600kg, a F3000: 470 koní a 570kg (635 s jezdcem ve Francii a 665 když vyhraješ 2 závody). Vůz skupiny CN ma menší výkon, ale lepší točivý moment a lepší mrštnost (svižnost), protože monokok je jemnější. Když je trať mokrá nebo velmi pomalá, může být vůz skupiny CN lepší.

Velmi děkuji za Váš čas a odpovědi, hodně úspěchů v sezóně 2005!!!

1. You are traditional rival of Bernard Chamberod. What do you think about this year battle between you and Bernard?
I'm impatient to beging 2005 Championship, because at the end of the year 2004 I won Le Mont Dore, Chamrousse and Turckheim. So, I hope to be as faster as the end of last year. I'm little bit afraid by the two first races (Bagnols and Saint Pierre) because I never win these races, I don't know why!!!!!

2. Are you interested in FIA championship for formula cars? Will you race in some race of this year FIA European Hill Climb Cup?
I'm disappointed because many european races are in the same time with french Championship: Rechberg/Saint Pierre, Fito/Pommeraye, Trier/Mont Ventoux, Les Rangiers/Chamrousse!!!! So, For the moment, I go only to Slovenia But nothing is sure, I begin the season to fight for french champion title, if I see It's not possible, I could change objectif: to take my Nippon car and do more europeans races....All is possible.

3. Are you interested in European Hillclimb championship when F3000 can start there, maybe in 2006?
I think it's a good idea, but i hope they organize races to altern nationals championship and european championship. because a lot of my sponsors are not interested by europe.

4. Hillclimb fans in Czech republic are dreaming about to see you in some race here like Ustecka 21 or Ecce Homo. Is it possible you will come here to race this year or in future?
I hope. I like czech republic, David Lausman invit me this winter at pragues, and I was surprised by the very goog ospitality of czech people. I must speak with the people who organise theses races to see if it's possible.

5. Can you compare driving sportscar gr. CN and F3000? We know you raced both. Are there any advantage for gr. CN cars??
The two cars are similar: CN car: 400CH for 600Kgs, and F3000: 470CH for 570 (635 with driver in france and 665 when you win two races) Cn car have less power but better torke and more agility because monocoque are softer. when the track is wet or wery slow, Cn car could be better.

Thank you very much for your time and answers, Good luck in 2005 racing season!!!Autor: Roman Krejčí  (Všechny články autora)
Rubrika: Evropa  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 04.04.2005
Přečteno: 6057 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist