úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Akreditace medii při automobilových podnicích

Zpráva FAS AČR

1. TYPY AKREDITACÍ
1.1 Permanentní akreditace
Každá sportovní autorita má právo vydat cca 20 permanentních akreditací pro pracovníky nejvýznamnějších medií, agentur, volných novinářů, fotografů, rozhlasových a televizních studií, elektronických medií.
O vydání takovéto akreditace žádá příslušná redakce (volný novinář či fotograf) příslušnou sportovní autoritu do konce kalendářního roku a doloží:
- účast min. na 5-ti sportovních motoristických podnicích
- min. 10 publikovaných článků či 20 publikovaných fotografií z dané oblasti
- kopii platného novinářského průkazu vydaného Syndikátem novinářů ČR, Klubem motoristických novinářů nebo Klubem sportovních novinářů
Výkonné výbory jednotlivých sportovních autorit rozhodnou o vydání permanentního akreditačního průkazu s platností na 1 kalendářní rok. Toto rozhodnutí zveřejní obvyklou formou a vydá jím permanentní označení.

1.2 Ad hoc akreditace
Každý pořadatel má právo akreditovat na svůj podnik další pracovníky medií a stanoví si svá pravidla pro tuto akreditaci, přičemž by měl dodržet zásadu členství novináře (fotografa) v Syndikátu novinářů. Žadatelé o akreditaci, kteří se neprokáží průkazem Syndikátu budou považováni za komerční media. Výjimku tvoří žurnalisté regionálních (místních) sdělovacích prostředků, jejichž akreditace je dle rozhodnutí pořadatele účelná.

2. AKREDITAČNÍ PROCES NA JEDNOTLIVÉM PODNIKU
2.1 Bez ohledu na typ akreditace je povinen každý akreditovaný žurnalista postupovat dle pravidel stanovených pořadatelem, který má právo akreditaci neudělit
2.2 Každý žadatel o akreditaci musí být starší 18-ti let
2.3 Každý žadatel o akreditaci současně s obdržením akreditace předá podepsané „Ručení odpovědnosti a práva i povinnosti akreditovaného novináře“, které je k dispozici na stránkách www.autoklub.cz/fasacr, v oddíle „Ostatní“ pod „Formuláři“.
2.4 Fotografickou vestu, která opravňuje k volnému vstupu do všech prostor na trati obdrží pouze 1 fotograf za každou redakci event. 2 kameramani za jeden televizní štáb. Vesty musí být nošeny viditelně.
2.5 Fotografické vesty musí být očíslovány a vedoucí tiskového střediska podniku musí vést přesný seznam vydaných vest
2.6 Akreditovaný žurnalista může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze k novinářským (televizním apod) účelům a nikoliv k účelům komerčním
2.7 Pokud pořadatel stanoví extrémně nebezpečná místa na trati, kde bude zakázán i přístup řádně označeným fotografům, musí vedoucí tiskového střediska při akreditaci o tomto rozhodnutí příslušné fotografy (televizní štáby) informovat. O takovýchto omezeních bude informován i vedoucí příslušné sekce (rychlostní zkoušky apod) event. přímo daný traťový komisař.
2.8 K odebrání akreditace povede závažné porušení stanovených pravidel (půjčování novinářského průkazu, ohrožení bezpečnosti, zneužívání novinářské práce ke komerčním účelům atd). Takovouto skutečnost oznámí pořadatel sportovní autoritě, která má právo vyvodit důsledky.

2.9 Žurnalista má právo na všechny veřejně dostupné informace spojeném s konáním a průběhem daného podniku a tyto musí být dostupné v tiskovém středisku, případně jiném, předem určeném místě, pokud není tiskové středisko zřízeno
2.10 Žurnalisti bez průkazu Syndikátu novinářů, Klubu motoristických novinářů nebo Klubu sportovních novinářů jsou považováni za komerční media a tudíž by měl pořadatel při jejich akreditaci postupovat na komerční bázi. Vzor doporučené smlouvy je publikován na internetových stránkách FAS AČR.

U podniků MS či ME si mohou jednotlivé mezinárodní federace stanovit odlišná akreditační pravidla. V takovémto případě je povinen novinář tato pravidla plně respektovat bez ohledu na to či jsou v rozporu s národními akreditačními pravidly.Autor: Luděk Kopecký/CZ  (Všechny články autora)
Rubrika: Mezinárodní mistrovství ČR  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 14.12.2004
Přečteno: 3750 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist