úvod | hledej | debata | forum | MMČR | MČR HA | foto | foto Fryba | video | LeMans/WEC | piloti a týmy | Evropa | inzerce | motorshop | historie | okruhy | odkazy

Zápis AJ

Sdělení jezdcům AJ

Vážení členové AJ,

Dovolte mi, jako přímému účastníkovi jednotlivých jednání, Vás informovat před naším setkáním na školení jezdců o vývoji situace ve vztahu AJ, FASem, kopcovou komisí, a pořadateli.

Na setkání AJ v Brně bylo dohodnuto, že požádáme o schůzku vedení FASu a kopcové komise za účelem prosazení našich základních požadavků. Toto setkání zajistil Petr Vojáček s p. Krečmerem. Datum bylo stanoveno na 27.1 2004 v budově FASu s tím, že zde se koná zasedaní a bude přítomno kompletní vedení a my můžeme prezentovat naše představy. Již tak pokročilý termín znemožňoval jakékoli změny ve sportovních řádech či kalendáři, ale lepší něco než nic. Když jsem se připravoval na toto setkání a listoval jsem stránkami FASu, zůstal jsem překvapen z jedné skutečnosti. Dokument, který přijel p. Krečmer do Prahy předložit a schvalovat, byl odsouhlasen a prezentován FASem jako vydaný a platný den předem tj.26.1 2004. Jednalo se o standardní propozice pro ZAV ( národní sportovní řády byly již vydány 28.12. 2003). Podotýkám, že v obou výše uvedených dokumentech jsou značné nepřesnosti a rozpory a skutečnost,že standardní propozice byly již vydány, působila na předsedu kopcové komise značně neblaze. Bohužel díky pozdnímu příjezdu pana Krečmera (havárie na dálnici) jsme neměli potřebný časový prostor pro důkladné probrání celé situace a stačili jsme pouze definovat naše nejdůležitější požadavky předsedovy kopcové komise, který je vyslechl a přislíbil že na dalším zasedání budou zástupci AJ přítomni, budou jim zodpovězeny a připomínkovány jejich podměty. Toto setkání by se mělo konat před školením jezdců v Praze- tak se nechme překvapit.

Další událostí, která se přímo dotýká AJ byla návštěva E. Patery v ústředí ÚAMK, o které jste již byli informováni a ve stejný den (12.2.2004) byli zástupci jezdců pozváni na schůzku, kterou inicioval a uspořádal v Náměšti nad Oslavou pan Rybníček. Na tomto setkání byli zástupci pořadatelů, kopcové komise a jezdců. V podstatě se jednalo o neformální a užitečnou schůzku kde se probírali problémy všech zainteresovaných stran. Na AJ jezdců směřovali otázky z řad pořadatelů o zabezpečení tratí, zázemí a na konec i o celém systému mistrovství, kalendáři apod. Zde uvádím krátkou rekapitulaci celé schůzky.

  • pan Rybníček vyjádřil obavu z možného bojkotu vybraného závodu ze strany AJ objasnili jsme stanovisko AJ o postupných krocích při nedostatečné komunikaci FASem
  • dělení MČR na dvojstupňové dle p. Krečmera se zatím neuvažuje
  • zástupce Lanškrouna informoval o možném neuspořádání závodu v Lanškrouně zatím není nic jistého, budeme včas vyrozuměni
  • velká diskuze byla vedena na téma HOBY jezdci a jejich postupné začlenění do závodů v rámci MČR, byla v podstatě shoda, že budou učiněny určité kroky pro jejich účast za splnění určitých podmínek (zejména bezpečnostní otázky)
  • závody na Slovensku ANO či Ne, ze strany AJ jednoznačná podpora, pan Krečmer přednesl nabídku z Německa uspořádat jeden závod u našich západních sousedů
  • probírala se i otázka testování, bylo sděleno, že za celou klikou testování stojí pan Kračmar, jako tech. komisař, a dost nepochopitelně prosazuje svoje termíny bez ohledu na ostatní, zejména jezdce
Celá schůzka byla z našeho pohledu velice potřebná, protože se jednalo v podstatě o první vzájemnou komunikaci všech zainteresovaných stran. Byla dohodnuta větší komunikace mezi jednotlivými pořadateli a AJ při samotných závodech a tato schůzka bude v obdobném obsazení opakována dle potřeby tak 4x ročně. Zejména na konci sezóny aby v připravovaném ročníku jsme se mohli vyvarovat případných problémů. Uvidíme jak na všechny tyto skutečnosti budou reagovat hlavní představitelé FASu.

V souvislosti s těmito skutečnosti Vás prosíme o co největší účast na setkání v Praze. Budeme tam podrobněji informovat o všech skutečnostech.

Za AJ Michal Bažant


Autor: Michal Bažant/CZ  (Všechny články autora)
Rubrika: Asociace jezdců  (Všechny články rubriky)
Článek publikován: 24.02.2004
Přečteno: 3633 x
Stránka aktualizována: 22.04.2021

Související články:REDAKCE: Roman Krejčí All rights reserved, Ó 2002-2017


Stránky vrchy.com jsou nezávislým informačním zdrojem o závodech do vrchu a na okruzích

[CNW:Counter] TOPlist